โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้วจัดการประชุมกรรมการที่ปรึกษา/กรรมการสถานศึกษาฯ เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารศรีอานันท์...
Update :16 ตุลาคม 2560
ดูรายละเอียด...

ประกาศโรงเรียนบ้านเขาขวาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง รับสมัครคัดเลือกบ...
Update :30 กันยายน 2560
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านท่ากรวด ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในการประกวดหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนจากสำนักงานคณะกรรมการ...
Update :22 กันยายน 2560
ดูรายละเอียด...

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโร...
Update :18 กันยายน 2560
ดูรายละเอียด...

ขอขอบคุณ คณะกรรมการนิเทศ ติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว ในวันที่ 14 กันยายน 2560...
Update :14 กันยายน 2560
ดูรายละเอียด...