โรงเรียนวัดโคกสลุงจัดกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนซึ่งแบ่งนักกีฬาออกเป็น 2สีคือสีเขียว และสีขาว เพื่อสร้างความรักความสามัคคีใ...
Update :8 ธันวาคม 2560
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนวัดโคกสลุงได้ต้อนรับว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคมตามโครงการนายอำเภอพบนักเรียนหน้าเสาธง ในวันพฤ...
Update :7 ธันวาคม 2560
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านเขาขวาง ได้มีโอกาศต้อนรับ ท่าน พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ (องคมนตรี ) อดีตรัฐมนตรีการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ไ...
Update :7 ธันวาคม 2560
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านเขาขวางยินดีต้อนรับ ผอ.อภิศักดิ์ พาณิชย์กุล คสส.โครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดลพบุรี ที่มาเยี่ยมเยี่ยนโรงเรียน...
Update :7 ธันวาคม 2560
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านเขาขวาง ยินดีต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ อบจ.จังหวัดลพบุรี ที่เข้ามาเยี่ยมเยียนโรงเรียนของเรา...
Update :7 ธันวาคม 2560
ดูรายละเอียด...